تبلیغات
tanhaaaaaaaaaaaaaaai - tanha.......
تنها........................خداهم تنهاست

tanha.......

شنبه 3 دی 1390 08:25 ق.ظ

نویسنده : hasti 18

آخ ازدست روزگار...

چراسرنوشت تلخ...!؟

یادروزهای باهم بودن بخیرچقدرتنهام

چرامن تنهاشدم؟!

هیچکس جای تورابرایم پرنمیکندوثانیهاجای خالی ات رادرکنارم یاداوری میکنند!

چه مرگته دل که بازم پرازحرفی اماهیچکس جزاون صاحب شنیدن این

این حرفهانیست!

وابستگی چه واژه مزخرفیست کاش بودی

                  کاش به واقعیت تبدیل میشد!

گریهایم راشنیدی؟!صدایت باعث آرامشم بودکاش دنیااینقدربی رحم نبود

کاش واژه دلتنگی رامیفهمیدی!

کاش مثل آن روز که گفتی به آخرخط رسیدیم .رفتی بازبادیدن هم نتوانستی

تحمل کنی وبرگشتی!

چه مرگته که بعداین همه حرف توبرنگشتی

توکه اینقدرسنگدل نبودی!

زندگیم رو به اتش کشیدی ورفتی اماانگار نه انگارکه یکی بخاطرتونابودشد

خردشد!

کاش معنی اون نگاه هارومیفهمیدم.کاش میتونستم دادبزنم

     "ای خدازندگیم به من برگردون"

خسته شدم ازاینکه برای دیگران نفس بودم وخودم توی قفس!

منودرزندون غم گذاتشی ورفتی!

توکه میخواستی بری چرامنوتوی قفس زندونی کردی ورفتی...!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                         "حکمتت روشکر"

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 3 دی 1390 10:54 ق.ظ